blank.jpg

Terve Media Oy

Kaikki alkoi lääkäriopiskelijoiden kesätöistä

Meillä Terve Mediassa on yli 20 vuoden vahva kokemus hyvinvointi- ja terveysmedioiden tuottamisesta suomalaiselle terveydenhuollolle ja kuluttajille. Yhtiön ovat perustaneet aktiiviset lääkäriopiskelijat 1990-luvulla. Medialiiketoiminta alkoi lääketieteen opiskelijoiden innovatiivisuudesta ja rohkeudesta. Kandiaikana kesätöitä etsittiin eri puolilta Suomea ja eri terveyskeskusten yhteystietoja oli vaikea löytää koostetusti mistään. Tällöin heräsi ajatus Terveyskeskuskäsikirjasta, josta löytyisi kaikki Suomen terveyskeskukset tarvittavine lisätietoineen. Kirjan kumppaniksi innostui lääketeollisuus. Medialiiketoiminta yhtiöityi ja kasvoi 1990-luvun lopulla. Innokkaat lääkäritaustaiset perustajat loivat myös uusia muita liiketoimintoja. Tänä päivänä tuo liiketoimintojen monipuolinen rypäs on hyvinvoinnin ja terveydenhuollon monialakonserni Cor Group, johon myös Terve Media Oy ja sen tytäryhtiöt kuuluvat. Cor-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 96 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 1 500 työntekijää.

Olemme olleet vahvasti mukana median digitalisoitumisessa koko 2000-luvun. Terveydenhuollon ammattilaisille suunnatuissa verkkomedioissa olemme olleet osaltamme kannustamassa lääkäreitä, hoitajia, farmaseutteja ja hammaslääkäreitä digimedioiden käyttöön.